Haberler Eğitim Öğretimde Başarıyı Arttırma Toplantısı Yapıldı.

Eğitim Öğretimde Başarıyı Arttırma Toplantısı Yapıldı.

İLÇEMİZDE EĞİTİM ÖĞRETİMDE BAŞARIYI ARTTIRMA TOPLANTISI İLÇE KAYMAKAMIMIZ SAYIN ERDEM BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

İLÇEMİZDE EĞİTİM ÖĞRETİMDE BAŞARIYI ARTTIRMA TOPLANTISI İLÇE KAYMAKAMIMIZ SAYIN ERDEM BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilçedeki Eğitim Öğretim Meselelerini tartışmak, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılının genel bir değerlendirmesini yapmak ve 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında başarıyı artırmak, 4+4+4 zorunlu 12 yıllık eğitim öğretim sistemiyle ilgili görüş alış verişinde bulunmak, Okullar Hayat Olsun Projesini başarılı bir şekilde uygulamak amacıyla İlçe Kaymakamımız Sayın Faruk ERDEM’in başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürü Azim ÖNAL, Şube Müdürü Cengiz İBRANOĞLU, Halk Eğitim Merkezi Müdür ve Müdür yardımcısı, Okul Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İlçedeki Tüm Öğretmenlerin katılımıyla 10.10.2012 Çarşamba günü saat 14:30 da Hemşin Lisesi Öğretmenler Odasında Toplantı yapıldı.

Sene Başı ToplantıSene Başı ToplantısıSene Başı Toplantısı

 

 

 

 

 

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Azim ÖNAL, katılımcılara hoş geldiniz diyerek, toplantıya başkanlık eden Kaymakamımız Sayın Faruk ERDEM’e eğitim öğretime gösterdiği yakın ilgi ve desteğinden, katkılarından, rehberliğinden dolayı Hemşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü camiası adına teşekkür ve şükranlarını sundu. Toplantının amacının 2011-2012 eğitim öğretim yılının genel bir değerlendirmesini yapmak bu eğitim öğretim yılı döneminde yapılan İlköğretim öğrencileri arası SBS, Ortaöğretim öğrencileri arası YGS ve LYS sonuçlarını gözden geçirip, son üç yılın SBS-YGS-LYS sonuçlarını branşlar bazında kıyaslayarak değerlendirmek, bu eğitim öğretim yılında karşılaşılan sorunları ve alınan tedbirleri ve başarıyı artırmak için yapılan çalışmaların sonuçlarını,  öğrencilerden beklenen başarıyı artırmak için yapılan ve uygulanan projelerin genel bir değerlendirmesini yapmak, olduğunu belirterek bu 2012-2013 eğitim-öğretim yılının yol haritasını çizmek, 4+4+4 zorunlu 12 yıl eğitim öğretim sistemiyle ilgili görüş alış verişinde bulunmak, Okullar Hayat Olsun Projesini başarılı bir şekilde uygulamak, bu eğitim öğretim yılının daha başarılı, daha kaliteli ve verimli olması için okullarımızın SBS, YGS ve LYS de daha başarılı olmaları için yapılması gereken önerileri ve kararları birlikte görüşüp tespit etmek olduğunu söyledi.

Eğitim öğretimde öğrencinin başarısını arttırmak için en büyük payın kuşkusuz ki öğretmenlerin üzerine düştüğünü söyleyerek, kişiliğini kazanmış ve işinin ustası olan öğretmenlerin mesleğinde başarılı olduğunu vurgulayarak öğretmende bulunması gereken bir çok özelliğin olduğunu bunların başında; Güzel Konuşma, Mantıklı ve Dengeli Olma, İçten ve Neşeli Olma, Kendini Sevdirme  ve Arkadaşça Davranma, İnisiyatifi Elinde Tutma, Uzağı Görme, Çalışmayı, Dinlenmeyi zamanın da yapma ve İnsanları Tanımada Becerili Olma  olduğunu açıklayarak siz değerli meslek taşlarımın bu özellikleri ve güzellikleri taşıdığınızı gözlemledim. Bu nedenle bu eğitim öğretim yılının daha başarılı olacağına yürekten inanıyor ve sizlere güveniyorum dedi. Bu konuşmanın arkasından İlçe Kaymakamımız Sayın Faruk ERDEM de yaptığı konuşmasında küçük ilçelerde en çok ilgilenilen konuların eğitim-öğretim faaliyetleri olduğunu, Hemşin’de de bu nedenle eğitim-öğretime çok önem verdiğini, bunun sebebinin ülkenin geleceğinin Milli Eğitime bağlı olduğunu, öğrencilerin okul öncesinden başlayarak liseye kadar eğitimden geçirildiğini ve bu eğitimi alanların ileride ülkemizin temelini oluşturacaklarını belirterek Hemşin’de başarıyı artırmak amacıyla neler yapılması gerektiği konusunda sizlere yol haritası oluşturacak bu toplantının önem arz ettiğini düşündüğünü belirterek, bu toplantıda bütün arkadaşlarımın tecrübeleri ve önerileri doğrultusunda bu 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında bir atılım gerçekleştirileceği inancında olduğunu söyledi.

Kaymakamımız Sayın Faruk ERDEM’in kısa konuşmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Azim ÖNAL 2011-2012 eğitim-öğretim yılında başarıyı artırmak için yapılan çalışmalar hakkında tablolar eşliğinde sunum yaptıktan sonra yıl içerisinde başarılı olan öğretmenlerimizin ödüllendirildiğini belirterek velilerin hangi konularda eğitim istediklerini belirleyen anketin uygulandığını ve çıkan sonuçlara göre 2012-2013 eğitim-öğretim yılında bu konularda velilere seminer verileceğini vurgulayarak 2012-2013 eğitim-öğretim yılının yol haritasıyla ilgili çalışmaların gündemin son maddesinde sunulan önerilerle birlikte değerlendirileceğini söyledi. Bu konuşmanın ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü de kendi yaptıkları faaliyetlerle ilgili detaylı bilgiler sunarak okullar Hayat Olsun Projesinin büyük bir hassasiyetlerle okullarla birlikte ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün ve kaymakamlığımızın, belediyemizin de katkılarıyla yürütüleceğini vurguladı.

Bu sunumdan sonra Okul müdürlerinin koordinatörlüğünde son 3 yıldaki SBS-YGS-LYS analizlerine geçildi. Okul Müdürlerinin sunumunun akabinde Başarının dersler bazında değerlendirilmesi ve analizi branş öğretmenleri tarafından yapılarak derslerdeki iniş çıkışların sebepleri ve bu konu hakkındaki görüşleri alındı. Eksikliklerin neler olduğu tartışıldı ve bu eğitim öğretim yılında daha başarılı çalışmalara yer verileceğini rehber öğretmenin de atanmasıyla bu alanda ki boşluğunda doldurularak başarıyı artıracaklarını söylediler.

Sene Başı ToplantısıSene Başı ToplantısıSene Başı ToplantısıSene Başı Toplantısı

 

 

 

 

 

 

 

Bu konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Azim ÖNAL 2012-2013 eğitim-öğretim yılının da yapılması gereken çalışmalarla ilgili önerilerin ve alınacak kararların görüşülmesini söyleyerek katılımcılara görüşleri soruldu alınan önerilerin karara dönüştürülerek eğitim öğretim yılı boyunca uygulamalarının takibi yapılarak 1. Kanaat, 2. Kanaat dönemleri sonun da genel bir değerlendirme yapılacağını ve bu çalışmaların takibi için bir komisyon oluşturulacağını belirtti. İlçe Kaymakamımız Sayın Faruk ERDEM de yeni bir okulda eğitim öğretime başlamanın,  öğretmen ihtiyacının bulunması ve çok ihtiyaç olan rehber öğretmenin de ilçemizde göreve başlaması bir avantaj olarak değerlendirilip, eğitim öğretimimizdeki başarının arttırılmasına katkı sağlayacağını ve siz öğretmen arkadaşların bu başarıda büyük payı olacağını düşünerek çalışmalarınızda başarılar diliyorum dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Azim ÖNAL da katılımcılara teşekkür ederek toplantı sonlandırıldı.

 

TOPLANTIDA SUNULAN ÖNERİLER

v  Öğrenci mevcutlarının uygun olduğu sınıflarda oturma düzeni “U” veya “KÜME” şekline dönüştürülmelidir. Bu durum okul yönetimi tarafından denetlenmelidir.          

v  İlkokul ve ortaokul Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil öğretmenlerinden istekli olanlar 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sömestr tatilinde;

 • Yeni öğretim programlarının esasları,
 • Öğretmen kılavuz, öğrenci ders ve çalışma kitaplarının kullanımı,
 • Sınıf yönetimi,
 • Süreç değerlendirme,
 • Yeni programlara dayalı soru sorma,
 • Yapılandırmacılık temelli öğretim etkinlikleri
 • gibi en az 1 hafta uygulamalı hizmet içi eğitim etkinliklerine alınmalıdır.

  v Hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin sınıflarında gözlemler yapılarak hizmet içi eğitimin verimliliği sorgulanmalıdır. İzleme süreci için eğitim denetmenlerinin gönüllü olanların bu kursa katılmalarına fırsat verilmelidir. Eğitim Denetmenlerinin ayda en az bir kez ilgili branş öğretmenini izleyeceği kurs öncesi duyurulmalıdır. Böylece her bir öğretmenin en az dört kez öğretim yılı sonuna kadar izlenmesi sağlanmış olacaktır. Yapılan izlemeler sonucu; başarılı oldukları gözlenen öğretmenler yaz mevsiminde belli bir süre deniz tatili yaptırma, yerel tv kanallarında Rize iline tanıtılma, yurt dışı gezilerde bulunma, lisans üstü eğitimde izin kolaylığı sağlama gibi çalışmalarla ödüllendirilmelidir. Bunun için yerel tv’lerle anlaşma yapılması yararlı olacaktır. Burada en temel koşulun öğrencilerin SBS puanlarında artış sağlamak olduğu öğretmenlere bildirilmelidir.

  v Velilere SBS sınavına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Özellikle annelerin bu eğime katılımı sağlanmalıdır. Veli eğitimi yapılırken bir bay ve bir bayan eğitim uzmanının görevlendirilmesi sağlanmalıdır. Bayan uzmanın bilgilendirme grubunda yer alması, özellikle annelerin katılımını artıracaktır. Öğrencinin genel durumu ile ilgili her ay düzenli bilgilendirme notları velilere ulaştırılmalıdır.

  v Ortaokul 1. sınıftan itibaren SBS kapsamındaki her bir derse yönelik haftada en az                  25 sorudan oluşan bir ünite testi verilmelidir. Sorular öğretim programındaki kazanımları ölçecek nitelikte hazırlanmalıdır. Bu uygulama ile birlikte öğretmenler işledikleri konu ile ilgili eve 10 soru verip daha sonra sınıfta çözebilirler. Bu uygulama hem konunun pekişmesine, öğrenme eksikliklerinin giderilmesine hem de SBS ile bağ kurulmasına yardımcı olur.

   

  v  Okullarda soru çözme merkezleri oluşturulmalıdır. Bu merkez okulda belli bir mekana sahip olmalı ve burada bir branş öğretmeni gün boyunca görev yapmalıdır. Öğrenci çözmekte zorlandığı sorular için bu merkezdeki öğretmene her an başvurabilmelidir.

  v  Deneme sınavında başarılı olan öğrencilerin ailelerine ilgili mülki amir tarafından teşekkür belgesi verilmelidir. Bu belge için öğrenci ve ailesi birlikte davet edilmelidir.

  v  Öğrencilere ve öğretmenlere, haftanın belirli günlerinde spor yapma zorunluluğu getirilmelidir. Bu beden eğitimi dersi dışında ilk dersin 20-30 dakikasının ayrılması ile sağlanmalıdır.

  v  Öğrencilere verimli ders çalışma alışkanlığı kazandırmaya yönelik uygulamalı etkinlikler okul düzeyinde verilmelidir.

  v  Öğretmenler öğrenme ortamını zenginleştirmek için bilgisayar ve internet üzerinde eğitime yer vermeli ve öğrencilerini uygun sitelere yönlendirmelidir.

  v  Okulda SBS’ye yönelik her deneme sınavında başarılı olan ilk 3 öğrencinin bu başarılarının nedenlerine ilişkin görüşlerini “yansıtıcı düşünme etkinliği” çerçevesinde paylaşmaları sağlanmalıdır. Bu çalışma ortaokul 1. sınıftan itibaren başlatılarak öğrencilerin sistemli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarına katkı getirilmelidir.

  v  Okul kursları düzenli hale getirilerek öğrencilerin ücretsiz devamı sağlanmalıdır. Öğretmenlerin ders ücreti Halk Eğitim Merkezi tarafından karşılanmalıdır.

  v  Veliler ve öğrencilerle görüşülerek evde televizyon seyretme alışkanlıkları gözden geçirilmeli ve televizyon izleme sürelerine kısıtlama getirilmelidir.

  v  Öğretmenler öğrencilerine günlük soru çözme sayılarını artırmaları konusunda destek olmalıdır.

  v  Ortaokul 1. sınıftan itibaren öğretmenlerin, öğrencilerine ve onların velilerine ortaokul             4. sınıfta gerçekleşecek olan sınav ile ilgili bilgilendirmeler yapmaları yararlı olacaktır.

  TOPLANTISI ALINAN KARARLAR

  • Öğrenci mevcutlarının uygun olduğu sınıflarda oturma düzeni “U” veya “KÜME” şekline dönüştürülmelidir. Bu durum okul yönetimi tarafından denetlenmesine,
  • Öğrencilere verimli ders çalışma alışkanlığı kazandırmaya yönelik uygulamalı etkinlikler okul düzeyinde verilmesine,
  • Veliler ve öğrencilerle görüşülerek evde televizyon seyretme alışkanlıkları gözden geçirilmeli ve televizyon izleme sürelerine kısıtlama getirilmesi,
  • Ortaokul 1. sınıftan itibaren öğretmenlerin, öğrencilerine ve onların velilerine ortaokul  4. sınıfta gerçekleşecek olan sınav ile ilgili bilgilendirmeler yapılmasına,
  • Hemşin ilçesinde daha başarılı olmak için neler yapmalıyız? Sorusunun cevabı için veli ve çevreyle ilgili çok yönlü bir araştırmanın yapılmasına, yöresel ve bölgesel etkiler doğrultusunda çıkacak sonuçlara göre yeni bir yol haritasının ve çalışma prensibinin belirlenmesine,
  • Öğretmen-öğrenci-veli işbirliğinin bilinçlendirilmesine önem verilmesine ve sürekliliğin sağlanmasına,
  • Okul ve eğitim öğretim yaşamında olması gereken verimliliğin beklenen, istenen seviyeye çıkartılmasına,
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın veli, öğrenci bazında etkili bir şekilde yapılmasına,
  • Eğitimde ilgi oluşturma ve teşvik için sosyal-sportif, kültürel aktiviteler yapılmasına,
  • Öğretmen-yönetici motivasyonunun sağlanmasına,                   
  • Eğitimin ve eğitim mekanlarının sürekli denetlenmesine,
  • Okul-zümre-ilçe bazı eğitim politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasına,
  • Öğrenci ve velilerin, öğrenci yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda hazırlanması ve yönlendirilmesi için gerekli rehberliğin yapılmasına,
  • Hemşin Lisesine başarılı öğrencilerin kazandırılması için reklam içerikli çalışmaların okul müdürlüğünce yapılması ve bunla ilgili seminerlerin düzenlenmesi.
  • Velilere okul yaşamı, eğitim-öğretimdeki değişiklikler, yenilikler ve gelişmeler hakkında yeterli bilgilerin verilmesi ve çocuğuna gereken desteği verebilmesi için ev ziyaretlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca periyodik olarak sınıf öğretmenlerince yapılmasına,
  • Okul dışı ortamların eğitimi destekleyici nitelikte olması için öğretmen, veli ve okul idarecilerinin el ele vererek gerekli tedbirlerin alınmasına,
  • Tüm tarafların katılımıyla başarıyı artırmaya yönelik oluşturulacak komisyon tarafından yukarıda belirlenen çalışmaların takip edilmesine, raporlaştırılarak ilgililere bilgi verilmesine, karar verildi.

   

   Yayın:15.10.2012 - Güncelleme:15.10.2012 - 10:48 - Görüntülenme:3139